Om handboll

Handboll är en lagsport som går ut på att göra så många mål som möjligt i motståndarens mål. Varje lag består vanligtvis av sju spelare, sex utespelare och en målvakt. En match är uppdelad i två perioder där varje period är 30 minuter lång. Sporten spelas på en plan som är 20 meter bred och 40 meter lång med ett mål på varje sida. En riktig plan är alltid markerad med linjer för att göra det lättare att hålla koll på var spelare befinner sig.

De grundläggande reglerna i sporten är att man inte får ta mer än tre steg utan att studsa bollen. Det är heller inte tillåtet att studsa bollen och ta upp den för att sedan studsa den igen. Skulle man bryta mot någon av reglerna kommer domaren att blåsa av. En annan regel som gäller är att man inte får springa på andra spelare om de står stilla, den kroppskontakt som är tillåtet är att spärra andra spelare så länge man inte puttar, rycker eller slår dem. Vid spärrning av en spelare måste man dessutom ha vinklade armar. Ytterligare en regel man måste känna till är att man inte får hålla ett för lågt tempo. Skulle domaren anse att man inte spelar med ett tillräckligt högt tempo kan de blåsa av och varna spelaren. Det laget har då endast 6 passningar på sig innan de måste skjuta mot målet, annars går bollen över till motståndarlaget.

Sportens historia

Handboll sägs ha utvecklats från en rad olika andra bollsporter. Man brukar säga att dagens handboll härstammar från Danmark och att den först kom till där på slutet av 1890-talet. Men det betyder inte att sporten uppfanns just där, det har nämligen funnits liknande sporter som spelades redan under antiken och under medeltiden. Men trots att dessa sporter har funnits länge är det säkrare att säga att dagens sport kom till på slutet av 1800-talet.

En av de första formerna av handboll spelades utomhus och var ett sätt för fotbollsspelare att hålla sig aktiv mellan fotbollssäsongerna. Det var också ett träningssätt för gymnaster. Sporten utvecklades mer under början av 1900-talet, främst i Sverige, Tyskland och Danmark. Det var dessutom det svenska namnet för sporten, handboll, som gav namn till det internationella begreppet handball.

Det första regelverket till sporten skapades 1906 av Holger Nielsen, en dansk överstelöjtnant och idrottslärare, en av reglerna var att man fick endast hålla bollen i tre sekunder och inte springa med den. Fortsättningen av sportens utveckling skedde främst i Tyskland efter torball, vilket var en sport för kvinnor. Sporten sägs sedan ha fått fler regler som sägs ha inspirerats av hazena, vilket var den tjeckiska versionen av handboll.

Sporten fortsatte att utvecklas under början av 1900-talet och den fick fler regler, ny spelplan och i början på 1930-talet började man spela landskamper.

mh-purity-lite