Förebygg idrottsskador

Handboll är en populär sport, det finns ungefär 110 000 personer i Sverige som spelar handboll, där fördelningen mellan könen är ganska jämn. Handboll kan dock, precis som alla sporter, ge upphov till olika slags idrottsskador. Det kan till exempel vara att axeln blir överansträngd eller till och med hoppar ur led. Det kan också vara att hälsenorna blir inflammerade på grund av överbelastning. Ett annat exempel är artros. Det är en ledsjukdom som bland annat kan orsakas av tungt och monotont arbete och eller överbelastning. Det är inte helt ovanligt att elitidrottare drabbas av artros. På Artros.org kan du läsa mer om vad detta innebär och vilka behandlingsmetoder som finns.

Hur kan man förebygga idrottsskador?

För att kunna förebygga idrottsskador är det viktigt att vara medveten om var riskerna ligger. Bland det viktigaste är att alltid värma upp och stretcha innan träningspasset påbörjas. Vid stretchning är det av stor vikt att utföra rörelserna långsamt och att inte belasta lederna snett.

Det är också viktigt att man om man har haft ett uppehåll från träningen, tar det lugnt och försiktigt när man ska sätta igång igen.

Vilka skor man har är en annan viktig faktor. Det kan vara bra att ta hjälp av en expert när man ska välja skor. Skorna ska gärna provas ut individuellt så att man får skor som passar ens fötter.

mh-purity-lite