En förenande faktor

Finns det någonting lika elektriskt laddat som sport?

Detta fenomen är en stor del av samhället samt någonting gemene man tar del av. Ibland utan att medvetenhet uppstår. Den negativt klingande stämpeln över att sport bara är något för idrottsintresserade har börjat suddas ut allt mer. När allt kommer omkring är det ett oerhört brett spektrum där begreppet i fråga blir svårt att ge en entydig definition på. I takt med ett överlag allt större hälsofokus har sporten i helhet fått ännu mer utrymme. Samhället har det senaste decenniet på gott och ont skakats om i sina grundvalar. Vi har hela världens information i fickan och i ett ständigt pågående brus går det trots allt att ta del av fantastiska sportpoddar.

Sport brukar inte sällan översättas som idrott. Ska sanningen fram blir det här en aning missvisande då sport olikt sin följeslagare inte nödvändigtvis förutsätter fysisk aktivitet. Det förstnämnda bidraget handlar istället om någon form av aktivitet där lek alternativt tävling står i fokus. Det behöver heller inte tvunget innebära existensen av varken organisation eller förening.

Livsstil är en annan komponent starkt förknippad med sport. Många människor personifierar sig verkligen med den. Sport blir en del av själva identiteten där personen i fråga ingår i en förening med sig själv. Denna förening kan i sin tur utvidgas i den ack så viktiga interaktionen med andra människor. Detta faktum medför en fascinerande kombination mellan individ och kollektiv. Dessa båda ytterligheter ingår ett, ibland omedvetet, samarbete där sporten fungerar som en slags medlare.

Det finns en rad fördomar om att så kallade sportare har en viss typ av förhållning till omgivningen. Det kan handla om såväl inre som yttre faktorer i vilka exempelvis både beteende och utstyrsel ingår. Dessa fördomar är en del av människans natur, vilket bland annat hjälpt oss att föra våra gener vidare för att överhuvudtaget ha kunnat överleva vår egen historia. Det här skildras på ett väldigt uppenbart sätt även inom sportens ramar. Aktiviteten handlar i helhet, även i den mest lekfulla kontext, om att överleva. Gener ersätts av deltagande och även om det uppenbarar sig på väldigt olika sätt är det i grunden och botten samma företeelse.

Sport ska likt idrott vara någonting roligt samt utmanande utan att tvångskänslan uppstår. Den baseras i grund och botten på en lekfull aktivitet och även i de mest seriösa sammanhang är det av stor vikt att det förblir så. Uttrycket att hålla sig till grunderna kunde inte bli mer sanningsenligt.

Det spelar ingen roll vilken aktivitet det kan tänkas handla om. Denna grundidé är elementär i alla sportsliga sammanhang. Det kan vara frågesporten på puben, leken med barnen i trädgården, damernas final i handbollens Champions League eller herrarnas motsvarighet i fotbollen.

Sport kan likt vatten framträda i olika former, vilket också är tjusningen med fenomenet i fråga. Det fungerar som en slags övergripande institution även om denna uppenbarelse inte nödvändigtvis behöver vara synlig. Den har förmågan att samtidigt både kunna förena och skilja.

Det kan inte stickas under stol med de i sammanhanget evolutionära inslagen. Vi människor är skapta för rörelse och det är samtidigt också just detta som i sin helhet karaktäriserar sport.

I en ständigt orättvis samt oviss värld är det av stor vikt att sport får vara just sport och ingenting annat.

mh-purity-lite