Ishockeyns historia

Var ishockeyn kommer ifrån är inte helt klart, men det finns sägs att sporten är influerad av flera andra sporter som sedan blev anpassade till vinterklimatet. Sedan finns det även tecken som tyder på att en liknande sport spelades redan på 1500-talet i Nederländerna samt att franska fåraherdar vände sina stavar upp och ned och spelade en typ av hockeyliknande sport.

Den moderna ishockeyn härstammar dock från mitten av 1800-talet. Engelska soldater, som befanns sig i Kanada, sägs ha anpassat ett antal kanadensiska sporter till klimatet i landet. Det var först 1875 som den första lokala matchen spelades, på den tiden inomhus.

Det var först på 1900-talet som sporten kom till Europa och på den tiden var bandy en väldigt stor sport. Många ansåg att de två sporterna var för lika varandra och höll sig endast till en.

Hockey i Sverige

I samband med att hockeyn kom till Europa var Sverige ett av länderna som spelade mycket bandy. Bandyn spelades dessutom många gånger på is vilket gjorde att man inte ansåg ishockeyn vara särskilt annorlunda och ville därför inte börja med en sport som i stort sett var likadan.

Det sägs att ishockeyn började bli mer populär i landet i samband med OS år 1920 och endast 2 år senare bildades det Svenska ishockeyförbundet. Ishockeyn började därefter öka i popularitet och bandyn minskade. Det dröjde fram till 1950-talet innan ishockeyn passerade bandyn som publiksport i Sverige. På 1970-talet hade ishockeyn tagit över det mesta av bandyn och den räknades nu som en av landets nationalsporter. Precis som de flesta sporter spelade endast herrar till en början. Det var först på slutet av 1960-talet som dammatcher började spelas.

mh-purity-lite